Angļu valoda

Apraksts par pulciņu

“Let’s play English”

Ar pirmsskolas bērniem sāksim apgūt pirmos vārdus un frāzes angļu valodā ar rotaļu, spēļu, dziesmiņu un skaitāmpantiņu palīdzību. Sākumskolas bērni turpinās pilnveidot savas runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes pozitīvā un radošā atmosfērā.

Audzēkņu vecums

No 5 - 7 gadiem

Nodarbības vada

Anna Sidorova

Nodarbību norises vieta

Baltāsbaznīcas iela 14, 108. kab.

 

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

29732861

annetta.s@inbox.lv

Apraksts par pulciņu

“English Learners' Club”

Nodarbību laikā audzēkņi dzied angļu dziesmas, spēlē valodas spēles un rotaļas, iepazīstās ar angļu un amerikāņu tradīcijām, aktīvi komunicē ar skolotāju un grupas biedriem, un radoši izpaužas un pilnveidojas.

Nodarbību galvenais mērķis ir parādīt bērniem un jauniešiem, ka angļu valoda ir lielisks komunikācijas līdzeklis ar apkārtējo pasauli.

Audzēkņu vecums

No 5 - 15 gadiem

Nodarbības vada

Viktorija Storoževa

Nodarbību norises vieta

Sarkandaugavas iela 24, 206. un 207. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

26715260

viktorija-st@inbox.lv

Apraksts par pulciņu

“Enjoy English”

Mazajiem - pirmie vārdi, frāzes, teikumi, dialogi, spēles, kustības un dziesmas, krāsainas grāmatas un kartiņas, stāstiņi, video materiāli, darbošanās pie interaktīvās tāfeles. Lielākajiem arī stāstiņu un grāmatu lasīšana, angļu valodas pareiza lietošana, runāšana un klausīšanās. Individuāla pieeja.

Audzēkņu vecums

No 5 - 15 gadiem

Nodarbības vada

Vita Caice

Nodarbību norises vieta

Sarkandaugavas iela 24, 206. un 207. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

26522634

vitacaice@inbox.lv