Piekļūstamības paziņojums

Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte”- https://laimite.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne pilnīgi atbilst MK noteikumiem Nr. 445

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: itrepsa@edu.riga.lv

Zvaniet: 28899393

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 30 dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

Inta Trepša-Ķikuste, datortīkla administrators, itrepsa@edu.riga.lv, 28899393

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.08.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Inta Trepša-Ķikuste datortīkla administrators.

Ar izvērtēšanas protokolu iespējams iepazīties šeit.