Dokumenti

Par iestādes iekšējās kārtības noteikumiem:

→Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" iekšējās kārtības noteikumi

Par uzņemšanu un atskaitīšanu:

Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu, atskaitīšanu, interešu izglītības grupu komplektēšanu un apstiprināšanu Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte"

Par līdzfinansējuma apmēru Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" interešu izglītības programmās:

Rīkojums Nr. BJCL-23-125-rs

Par interešu programmu rēķiniem:

ŠEIT

Par reģistrāciju daudzbērnu ģimeņu reģistrā:

daudzis_1

daudzis_2

http://www.ld.riga.lv/lv/aktualitates/riga-pilsetas-pasvaldibas-daudzbernu-gimenu-registrs-kopija.html

Par bērnu robežšķērsošanu Šengenas telpā, Eiropas Savienības ietvaros un ārējās robežas šķērsošanu:

www.lm.gov.lv

Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" attīstības plāns 2021.-2025.

Attīstības plāns 

Par bērnu un jauniešu centra ,,Laimīte” pretkorupcijas pasākumu plāna 2023. gadam izpildi: 

→Pretkorupcijas pasākumu plāna 2023. gadam izpilde

Par privātuma politiku:

→Privātuma politika iestādē

Par trauksmes celšanu:

→Iekšējie noteikumi par trauksmes celšanu

Iesnieguma veidlapa

Pašvērtējuma ziņojums par 2022./2023. mācību gadu publiskojamā daļa:

Pašnovērtējuma ziņojums