Dokumenti

Par iestādes iekšējās kārtības noteikumiem:

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekciju izplatības ierobežošanas prasības Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte"

→Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" iekšējās kārtības noteikumi

Par līdzfinansējuma apmēru Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" interešu izglītības programmās:

Rīkojums Nr. BJCL-21-82

Par līdzfinansējuma kvīšu ģenerēšanu:

Paskaidrojoša informācija, ievietota 04.10.2019

Par reģistrāciju daudzbērnu ģimeņu reģistrā:

daudzis_1

daudzis_2

http://www.ld.riga.lv/lv/aktualitates/riga-pilsetas-pasvaldibas-daudzbernu-gimenu-registrs-kopija.html

Par bērnu robežšķērsošanu Šengenas telpā, Eiropas Savienības ietvaros un ārējās robežas šķērsošanu:

www.lm.gov.lv

Par bērnu un jauniešu centra ,,Laimīte” pretkorupcijas pasākumu plāna 2019. gadam izpildi: 

Pretkorupcijas pasākumu plāna 2020. gadam izpilde

Par uzņemšanu un atskaitīšanu:

Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu, atskaitīšanu, interešu izglītības grupu komplektēšanu un apstiprināšanu Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte"