Uzņemšana

1.  Pieteikšanās pulciņā

Sākot ar 16.08.2021, Sarkandaugavas ielā 24 un ar 1.septembri Baltāsbaznīcas ielā 14 pieteikties pulciņā var aizpildot iesniegumu un 1. pielikumu (Informēšana par personas datu apstrādi), 2. pielikumu (Piekrišana bērna/pilngadīgas personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu).

 

Iepazīties ar iesnieguma veidlapu: ŠEIT.
Iepazīties ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem Covid-19 laikā: →ŠEIT

Iepazīties ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem: ŠEIT.

Iepazīties ar noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu, atskaitīšanu, interešu izglītības grupu komplektēšanu un apstiprināšanu Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte": ŠEIT.

 

Pieteikties iespējams vairākos pulciņos.

Tiekoties ar pulciņa skolotāju Jūs uzzināsiet visu nepieciešamo informāciju par pulciņa mācību programmu, precīzu nodarbību laiku un vietu, nepieciešamajiem mācību materiāliem, līdzfinansējuma apmēru un apmaksas kārtību, u.tml.

 

2. Līdzfinansējums

Pulciņu līdzfinansējuma kārtību, kā arī līdzfinansējuma atvieglojumus nosaka 23.10.2012. Rīgas Domes lēmums Nr.5376 „Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Pulciņu līdzfinansējuma apmēru nosaka BJC "Laimīte" rīkojums Nr. BJCL-21-82-rs 01.09.2021. "Par līdzfinansējuma apmēru BJC "Laimīte" interešu izglītības programmās".