Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte"

Adrese: Sarkandaugava, Sarkandaugavas iela 24, Rīga, LV-1005
Tālr. +371-67394663, +371-67392138
E-pasta adrese: bjclaimite@riga.lv 
 
→Pie mums var nokļūt:
ar 5. un 9. tramvaju, pietura "Allažu iela";
ar 3. trolejbusu, pietura "Galapunkts";
ar 2., 11.,19., 24., 48. autobusu, pietura "Sarkandaugava", ar 49. autobusu, pietura "Aptiekas iela", 58. autobusu, pietura "Muzejs "Dauderi"";
ar 224. maršruta minibusu, pietura "Sarkandaugava";
ar vilcienu, pietura "Sarkandaugava".
KONTAKTI SAZIŅAI:
Direktore - Aiva Sarma, 67394663, asarma@edu.riga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā - Līga Liepiņa, 67392137, lliepina4@edu.riga.lv
Direktora vietnieks izglītības jomā - Edgars Caics, 67394663, ecaics@edu.riga.lv

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā jomā - Jana Cibiņa, 67394663, jcibina@edu.riga.lv

Metodiķis - Maira Kalniņa, 67394663, mupeniece2@edu.riga.lv

Projektu vadītāja - Kristīne Kaļčeva, 67394663, kkalceva@edu.riga.lv

Sociālais pedagogs - Dzintra Seļecova, 67394663, dselecova@edu.riga.lv
Lietvedības pārzine - Irina Gordina, 67392138, bjclaimite@riga.lv
Datortīklu administrators - Inta Trepsa, itrepsa@edu.riga.lv
Saimniecības pārzinis - Ilze Varakalna, 67394663, bjclaimite@riga.lv
Medmāsa - Olga Bagajeva, 67394663
Dežurants  - 67394663