Zīmēšana

Apraksts par pulciņu

Pulciņš ir paredzēts jaunākā skolas vecuma bērniem, kuriem interesē zīmēšana un iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes arī ārpus skolas.

Pedagogs palīdz apgūt zīmēšanas tehnikas un paņēmienus, kā arī, iemācīties izteikt savas domas, idejas divdimensiju darbos.

Audzēkņu vecums

No 7 - 25 gadiem

Nodarbības vada

Inga Galvāne

Nodarbību norises vieta

Baltāsbaznīcas iela 14, 212. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

28625215

agni2@inbox.lv

Apraksts par pulciņu

Zīmēšanas un gleznošanas nodarbības dod iespēju darboties ar dažādiem materiāliem, iemācot pamatzināšanas, kuras var izmantot, lai veidotu mākslinieciski kvalitatīvus darbus.

Nodarbībās tiek gleznoti klusās dabas uzstādījumi, veidotas tematiskas un brīvi interpretētas kompozīcijas.

Audzēkņi mācās vērot apkārtējo vidi un attēlot redzēto, veidot darbus pēc atmiņas un iztēles, kopēt mākslinieku darbu reprodukcijas.

Audzēkņu vecums

No 8 - 25 gadiem

Nodarbības vada

Alla Folka

Nodarbību norises vieta

Baltāsbaznīcas iela 14, 213. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

28625215

morandi@inbox.lv

 

Apraksts par pulciņu

Zīmēšanā audzēkņi apgūst vizuālām mākslas tehniskos pamatus, spējas novērot un fiksēt apkārtējo vidi un tās parādības mākslas darbos, kā arī mēģina izprast un analizēt laikmetīgo mākslu Latvijā.

Audzēkņu vecums

No 7 - 25 gadiem

Nodarbības vada

Sandra Strēle

Nodarbību norises vieta

Baltāsbaznīcas iela 14, 212. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

29473596

sandra.strele@inbox.lv