Vizuālās mākslas studija

Apraksts par pulciņu

Vizuālās mākslas nodarbībās pamattehnikas ir guašas un eļļas pasteļtūtiņu tehnikas, retāk zīmējam ar zīmuli un flomāsteriem, nenozīmīgu daļu aizņem aplicēšana, gleznošana uz stikla, zīda, apjoma darbu veidošana. Veiksmīgāko darbu autoriem ir iespēja piedalīties pilsētas, republikas, straptautiskajos vizuālās mākslas konkursos.

Audzēkņu vecums

No 8 - 25 gadiem

Nodarbības vada

Vēsma Vītola

Nodarbību norises vieta

Sarkandaugavas iela 24, 106. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

67394663

vvitola2@edu.riga.lv