Vingrošana

Apraksts par pulciņu

Mūzikas pavadījumā tiek izpildītas kompozīcijas, kas sastāv no dažādām ķermeņa kustībām, iekļauti līdzsvara un savstarpējās sadarbības elementi, lēcieni, akrobātika, deju soļi, elementu sērijas un kombinācijas.

Vingrošana attīsta fiziskās īpašības: spēku, izturību, lokanību, veiklību, atsperīgumu, kustību koordināciju.

Sekmē horeogrāfijas pamatu apgūšanu, attīsta muzikalitāti un ritma izjūtu, kustību eleganci, kā arī vispusīgu fizisko sagatavotību.

Audzēkņi piedalās koncertos ar priekšnesumiem un sacensībās grupu vingrojumos bez priekšmetiem.

Audzēkņu vecums

No 5 - 6 gadiem

Nodarbības vada

Gaļina Poļakova

Nodarbību norises vieta

Baltāsbaznīcas iela 14, 103. kab./zāle

Nodarbību maksa mēnesī

5,- Eur

Kontakti

29121972,

gpolakova@edu.riga.lv