RITMA ORFA SKOLIŅA

Ritmizējam, improvizējam, ejam rotaļās un apgūstam mūzikas instrumentu spēlēšanas paņēmienus.