Papīra plastika

 

Apraksts par pulciņu

Izmantojot papīru kā modelēšanas materiālu, apgūsim

origami, aplikāciju, mozaīku veidošanu, telpisku

priekšmetu izgatavošanu. Tiek attīsta izdoma,

precizitāte, redzes atmiņa, telpiskā un abstraktā

domāšana, koncentrēšanās un sensorās spējas.

Audzēkņu vecums

No 6 - 12 gadiem

Nodarbības vada

Sandra Mauriņa

Nodarbību norises vieta

Sarkandaugavas iela 24, 106. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

26802825

 

Apraksts par pulciņu

Pulciņā ir iespēja apgūt aplikācijas tehniku, origami,

kolāžu, mozaīku veidošanu, telpisku piekšmetu

izgatavošanu, u.c. papīra tehnikas. Strādājot ar papīru,

kartonu, putu kartonu, papīra masu, līmi, plastilīnu un

krāsām attīstīsim izdomu, fantāziju, precizitāti, telpisko

domāšanu un koncentrēšanās spējas.

Audzēkņu vecums

No 5 - 16 gadiem

Nodarbības vada

Megija Jēkabsone

Nodarbību norises vieta

Baltāsbaznīcas iela 14, 211. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

67349473,

megijajekabsone@gmail.com

 

 

Apraksts par pulciņu

Pulciņā ir iespēja apgūt aplikācijas tehniku, origami,

kolāžu, mozaīku veidošanu, telpisku piekšmetu

izgatavošanu, u.c. papīra tehnikas. Strādājot ar papīru,

kartonu, putu kartonu, papīra masu, līmi, plastilīnu un

krāsām attīstīsim izdomu, fantāziju, precizitāti, telpisko

domāšanu un koncentrēšanās spējas.

Audzēkņu vecums

No 7 - 10 gadiem

Nodarbības vada

Liene Knēta

Nodarbību norises vieta

Baltāsbaznīcas iela 14, 211. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

67349473,

liene.kneta@gmail.com