ĢITĀRSPĒLES STUDIJA

Ģitārspēles nodarbības akustiskās un elektriskās ģitārspēles specializācijā.