Par mums

Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.

 

 

 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu  izpilde 2015.gadā  Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte" /assets/media/userfiles/files/Iestazu_pretkorupcijas_pasakumu_plans_2015_gadam_izpilde_(1)%20(1).pdf šeit: (saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014 - 2017 gadam realizācijas plānu).

 

 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu  izpilde 2016.gadā  Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte"  šeit (saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014 - 2017 gadam realizācijas plānu).