Nometne "Krāsainā Laimīte"

Nometne darbojas no 3.augusta līdz 14.augustam.
Nometnes mērķis ir nodrošināt lietderīgu un saturīgu bērnu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā, veicinot jaunu iemaņu apgūšanu, prasmju un spēju pilnveidošanos.
10 dienas tiks sadalītas 10 krāsu dienās, katrai veltot savu krāsu un attiecīgi-šīs dienas laikā ģērbjoties noteiktā krāsā, zīmējot un dažādi apspēlējot krāsu.
Nometnes dalībniekiem notiks zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas nodarbības un sporta aktivitātes.

Pieteikties e-riga!