Papīra plastika

Nodarbību  norises vieta:   Sarkandaugava, Sarkandaugavas iela 24

 

 Interešu izglītības pulciņš aicina audzēkņus vecumā no 5 – 11 gadiem uz nodarbībām ( skolotāja Anna Sidorova) un audzēkņus no 7 līdz 12 gadiem ( skaolotāja Sandra Mauriņa)

 

Izmantojot papīru kā modelēšanas materiālu, iepazīsimies ar tā daudzveidīgajām īpašībām un iespējām.

 

 

 

 

 

 

Pulciņā ir iespēja apgūt

·         aplikācijas tehniku,

·         origami,

·         kolāžu,

·         mozaīku veidošanu,

·         telpisku piekšmetu izgatavošanu,

·         u.c. papīra tehnikas.

Strādājot ar papīru, kartonu, putu kartonu, papīra masu, līmi, plastilīnu, krāsām u.c materiāliem, attīstīsim izdomu, fantāziju, precizitāti, telpisko domāšanu un koncentrēšanās spējas.

 

Nodarbības notiek

 

Pirmdien 16.20 - 17.20 ( 4-11.g.)

Trešdien 11.00 - 11.40 ( estētikas skoliņa)

Piektdien 16.20-17.20 ( 4-11.g.)

 

202.kabinetā!

 

Pulciņa skolotāja Anna Sidorova

mob.tālrunis 29732861, annetta.s@inbox.lv

 

Papīra plastika, konstruēšana  ( origami)

Nodarbību laiks 

 

trešdiena  no 14.00 - 16.50

 

 

Audzēkņi vecumā no 6 līdz 10 gadiem , izmantojot papīru kā modelēšanas materiālu, iepazīstas ar tā daudzveidīgajām īpašībām un iespējām. Pulciņā ir iespēja apgūt origami, aplikāciju,  mozaīku veidošanu, telpisku priekšmetu izgatavošanu. Audzēkņi, strādājot ar papīru, kartonu, līmi attīsta izdomu, fantāziju, precizitāti, telpisko domāšanu un koncentrēšanās spējas. Programma paredz zināšanu kompleksu, prasmju un iemaņu apgūšanu, kas nodrošina tās praktisku realizāciju visumā.

 

 

Kāds ir mērķis?  Veicināt bērnu sensoro spēju, uzmanības, redzes atmiņas, telpiskās un abstraktās domāšanas, radošās iztēles, jaunrades spējas, acumēra un precizitātes attīstīšana, izmantojot dažādas tehnoloģijas un materiālus. Veicināt izpratnes veidošanos par papīra radošu izmantošanu divdimensiju un trīsdimensiju objektu izveidē, kā arī sniegt iespēju pavadīt laiku citu jauniešu lokā, atrast līdzīgi domājošos un iegūt jaunus draugus.

 

Skolotāja  Sandra Mauriņa

26802825