Gleznošana

"GLEZNOŠANA I"

Pulciņš ir paredzēts jaunākā skolas vecuma bērniem, kuriem interesē gleznošana un iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes arī ārpus skolas.

Pedagogs palīdz attīstīt audzēkņu radošās spējas divdimensiju darbos, pētot un eksperimentējot uz plaknes ar krāsām, apgūt gleznošanas tehnikas un paņēmienus.

   

NODARBĪBU VIETA UN LAIKS:

Vecmīlgrāvis, Baltāsbaznīcas iela 14, telpa Nr. 210

Pirmdienās: 14:00-16:00

PEDAGOGS:

Inga Galvāne,

Igaunijas Valsts mākslas akadēmijas absolvente.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tel. Nr.: 28625215

E-pasts: agni2@inbox.lv

 

 

"GLEZNOŠANA II"

Zīmēšanas un gleznošanas nodarbības dod iespēju darboties ar dažādiem materiāliem, iemācot pamatzināšanas, kuras var izmantot, lai veidotu mākslinieciski kvalitatīvus darbus.

Nodarbībās tiek gleznoti klusās dabas uzstādījumi, veidotas tematiskas un brīvi interpretētas kompozīcijas.

Audzēkņi mācās vērot apkārtējo vidi un attēlot redzēto, veidot darbus pēc atmiņas un iztēles, kopēt mākslinieku darbu reprodukcijas.

 

Audzēkņi regulāri piedalās vizuālās mākslas izstādēs un konkursos.

Pulciņā uzņem audzēkņus vecumā no 8 - 25 gadiem.

NODARBĪBU VIETA UN LAIKS:

Vecmīlgrāvis, Baltāsbaznīcas iela 14, telpa Nr. 213

Ceturtdienās:

14:00-16:00 (2.i.p)

16:00-19:20 (3.i.p)

PEDAGOGS:

Alla Folka

KONTAKTINFORMĀCIJA:

E-pasts: morandi@inbox.lv

 

 

"GLEZNOŠANA III"

NODARBĪBU VIETA UN LAIKS:

Vecmīlgrāvis, Baltāsbaznīcas iela 14, telpa Nr. 212

Ceturtdienās:

16:00-18:40 (1.i.p)

PEDAGOGS:

Sandra Strēle

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tel. Nr.: 29473596

E-pasts: sandra.strele@inbox.lv