Angļu valoda “English Learners' Club”

Angļu valodas pulciņš "English Learners' Club" aicina bērnus no 5 gadu vecuma interesanti un rezultatīvi apgūt angļu valodu.

Nodarbību laikā audzēkņi dzied angļu dziesmas, spēlē valodas spēles un rotaļas, iepazīstās ar angļu un amerikāņu tradīcijām, aktīvi komunicē ar skolotāju un grupas biedriem, un radoši izpaužas un pilnveidojas.

Nodarbību galvenais mērķis ir parādīt bērniem un jauniešiem, ka angļu valoda ir lielisks komunikācijas līdzeklis ar apkārtējo pasauli.

NODARBĪBU VIETA UN LAIKS:

Sarkandaugava, Sarkandaugavas iela 24, telpas Nr. 206/207

Pirmdienās:

13:10-14:30 (2.i.p.,1.gr.)

14:40-15:20 (2.i.p.,2.gr.)

15:20-16:00 (3.i.p.,1.gr.)

16:20-17:00 (3.i.p.,1.gr.)

17:00-17:40 (4.i.p.,1.gr.)

17:45-18:20 (1.i.p.,1.gr.)

18:20-19:00 (4.i.p.,1.gr.)

Trešdienās:

13:10-14:30 (2.i.p.,1.gr.)

14:40-15:20 (2.i.p.,2.gr.)

15:20-16:00 (3.i.p.,1.gr.)

16:20-17:00 (3.i.p.,1.gr.)

17:00-17:40 (4.i.p.,1.gr.)

17:45-18:20 (1.i.p.,1.gr.)

18:20-19:00 (4.i.p.,1.gr.)

Sestdienās:

10:00-11:20 (2.i.p.,2.gr.)

11:20-12:40 (3.i.p.,1.gr.)
12:40-14:00 (4.i.p.,1.gr.)

PEDAGOGS:

Viktorija Storoževa

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Uzmanību, vecākiem, kuri vēlas pieteikt savus bērnus nodarbībām šajā pulciņā,

lūgums zvanīt skolotājai Viktorijai vai tikties ar skolotāju klātienē BJC "Laimīte".

Tel. Nr.: 26715260