Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija “Sniedziņš sniga putināja” konkurss. (25.11.2019 12:00)


Konkurss notiek Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē Gaiļezerā, Juglas ielā 20, Rīgā no 2019. gada 25.novembra līdz 2019. gada 12.decembrim.


 


Darbus iesniedz 2019. gada 25. novembrī no plkst. 12.00 līdz 16.00 Bērnu slimnīcas novietnes Gaiļezerā garderobē. Kopā ar darbiem katra izglītības iestāde iesniedz pieteikumu (pielikums).


 


Izstāde, kurā tiks izlikti žūrijas izvirzītie darbi, apskatāma no 2019. gada 12. decembra līdz 2020. gada 10. februārim Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē Gaiļezerā, Juglas ielā 20.


 


Konkursa laureātu apbalvošana notiek 2019. gada 12.decembrī, plkst.16.00 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnes Gaiļezerā  konferenču zālē, Juglas ielā 20.


 


 


RĪGAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VIZUĀLĀS UN VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS KONKURSA-LABDARĪBAS AKCIJAS ”SNIEDZIŅŠ SNIGA, PUTINĀJA” NOLIKUMS