Normatīvie akti

Par līdzfinansējuma apmēru Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte" interešu izglītības programmās Rīkojums Nr. BJCL-18-123-rs

 

Par bērnu robežšķērsošanu Šengenas telpā, Eiropas Savienības ietvaros un ārējās robežas šķērsošanu skatīt www.lm.gov.lv mājaslapā