Normatīvie akti

Par līdzfinansējuma apmēru Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte" interešu izglītības programmās: Rīkojums Nr. BJCL-18-123-rs

 

Par bērnu robežšķērsošanu Šengenas telpā, Eiropas Savienības ietvaros un ārējās robežas šķērsošanu: Informāciju skatīt www.lm.gov.lv mājaslapā

 

Par līdzfinansējuma kvīšu ģenerēšanu: Paskaidrojoša informācija, ievietota 04.10.2019

 

Par reģistrāciju daudzbērnu ģimeņu reģistrā: daudzis_1daudzis_2 un http://www.ld.riga.lv/lv/aktualitates/riga-pilsetas-pasvaldibas-daudzbernu-gimenu-registrs-kopija.html