Normatīvie akti

Par līdzfinansējuma apmēru Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte" interešu izglītības programmās Rīkojums Nr. BJCL-18-123-rs