Iepirkumi

Šobrīd nav neviens publiskais iepirkums.

 

Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" ieprikumā par ēdināšanas pakalpojumiem vasaras nometnē, identifikācijas Nr. RDIKSDBJCL2016/1, paziņo par petendentu izvēli līgumu slēgšanai.

Tehniskās specifikācijas A daļa izvēlēts pretendents SIA "FRISTAR" un tehniskās specifikācijas B daļa SIA "Biznesa veiksme".