Iepirkumi

Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” iznomā Iestādes un Reģionālā sporta centra "Sarkandaugava" telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24 un Limbažu ielā 8  ar kopējo platību 1 kv.m., 1 (viena) automāta izvietošanai Iestādes un  1 kv.m. 1 (viena) automāta izvietošanai Centra telpās, karsto dzērienu sortimenta nodrošināšanai.

Pieteikums nomāt telpas, tajā skaitā iesniedzot piedāvāto dzērienu sortimenta piedāvājumu, rakstveidā jāiesniedz līdz 2018. gada 13.novembrim, plkst.18.00, Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24, lietvedībā, 110 telpā. Papildus informācijai spiest šeit.

 

 

BJC "Laimīte" par vasaras nometnes dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem 27.03.2018. tiek slēgts līgums ar SIA Biznesa veiksme.