Iepirkumi

Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24, ar kopējo platību 2 kv.m., 2 (divu) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai. 

Pieteikums nomāt telpas, tajā skaitā iesniedzot piedāvāto dzērienu sortimenta piedāvājumu, rakstveidā jāiesniedz līdz 2018. gada 13.novembrim, plkst.18.00, Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24, lietvedībā, 110 telpā. Papildus informāciaji spiest šeit.

 

 

BJC "Laimīte" par vasaras nometnes dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem 27.03.2018. tiek slēgts līgums ar SIA Biznesa veiksme.