Iepirkumi

BJC "Laimīte" par vasaras nometnes dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem 27.03.2018. tiek slēgts līgums ar SIA Biznesa veiksme.