Konkursa “Plakāts valsts simtgadē” laureāti apbalvoti

Pēc apbalvošanas  sekoja  koncerts “Kāda Tu esi Latvija”, kurā piedalījās  mākslinieciskie kolektīvi, no pirmskolas vecuma līdz senjoriem. Ja bija vēlme pēc koncerta varēja pievienoties Lāpu gājienam uz Brāļu kapiem.

Konkursa iegūtās vietas:

Konkurss "Plakāts valsts simtgadē"

2018

   

Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte" no 29.oktobra - 28. novembrim.

Nr.

Izglītības iestāde

Darba autora vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja vārds, uzvārds

Vērtējums (I, II, III pakāpes diploms vai atzinība)

1

Rīgas 71.vidusskola

Anastasija Raginska

4

Gvido Bērziņš

I vieta

2

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte"

Aleksandrs Loginovs

5

Vēsma Vītola

II vieta

3

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte"

Laura Bankoviča

4

Vēsma Vītola

III vieta

4

Rīgas 15.vidusskola

Aleksandra Palladina

8

Diāna Platace-Brice

I vieta

5

Rīgas 71.vidusskola

Anna Vaļetko

8

 Indra Bērziņa

III vieta

6

Rīgas 15.vidusskola

Ksenija Singovska

8

Diāna Platace-Brice

III vieta

7

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte"

Vladislavs Daņilovs

12

Vēsma Vītola

I vieta

8

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Sava Mansurovs

12

Natālija Ļevkoviča

II vieta

9

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem

Marta Ozola

8

Guna Priede

II vieta

10

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola attīstības centrs

2. a klases kolektīvs

 ( 14 skolēni)

2

Līga Jukša

Atzinība

11

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola attīstības centrs

2.b klases kolektīvs

 ( 14 skolēni)

2

Līga Jukša

Atzinība

12

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola attīstības centrs

Sofija Millere, Tīna Rozenberga, Renārs Luste

3

Līga Jukša

Atzinība

13

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte"

Daniils Ogurcovs

pirms. 6 gadi

Vēsma Vītola

Atzinība

14

Friča Brīvzemnieka pamatskola

Eduards Jānis Salna

6

Inga Verba

Skatītāju atzinība

           

 

 

Ievietots: 15.11.2018 15:1615.11.2018 15:16

Skatījumi: 197

Iepriekšējās ziņas

Aicinām apmeklēt GALDA TENISA ŠOVU

Visā pasaulē, 6.aprīlī, tiek atzīmēti un svinēti galda tenisa svētki – Pasaules Galda Tenisa Diena, kurā apvienojas šīs spēles entuziasti, lai priecātos un būtu kopā.

Veidosim kopā lielus galda tenisa svētkus!

Izstāde “Kaķi, zaķi un citi zvēri”

Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” vizuālās mākslas pulciņš aktīvi strādā konkursa “Nu, kaķītis Rīgā brauca” ietvaros. Vairāki audzēkņi vēlējas realizēt šo jauko tēmu.

Ziedi lielformāta zīmējumos

Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” šobrīd otrā izstāžu vietā, ( saliekamā ekspozīcijas siena) māmiņu portretus ir nomainījusi lielformātu ziedu izstāde.

Rīgā no 8. aprīļa varēs elektroniski pieteikties vasaras nometnēm

Rīgā no 8. aprīļa plkst. 9.00 varēs elektroniski pieteikties pašvaldības izglītības iestāžu organizētajām atvērtajām nometnēm. Nometņu saraksts, norises laiks un vieta, dalībnieku vecums, nometnes apraksts, dalības maksa un kontaktinformācija, kā arī pieteikšanās anketa būs pieejama tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Pieteikšanās vasaras nometnēm”. Pēc anketas saņemšanas, divu nedēļu laikā iestāde sazināsies ar bērna vecākiem, lai vienotos par līguma slēgšanas laiku uzņemšanai nometnē.

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Visa mana grezna rota”

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Visa mana grezna rota” Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” porcelāna apgleznošanas studijai 1.pakāpes diploms par kopdarbu

Var pieteikties ģitārspēles apmācības pulciņā

Jā vēlies kopā muzicēt un iemācīties spēlēt ģitāru , tad nāc pie skolotāja Mg. Paed. Matīsa Jākobsona, kurš ir viens no progresīvākajiem jaunās paaudzes ģitāristiem un pedagogiem Latvijā.

Nodarbības notiks Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte", Sarkandaugavas ielā 24.

Sestdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Ģimeņu ziemas sporta svētki 2019

Aicinām 2019. gada 19. janvārī plkst. 13.00 mazus un lielus uz ĢIMEŅU ZIEMAS SPORTA SVĒTKIEM Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” Reģionālajā sporta centrā „Sarkandaugava”, Sarkandaugavas ielā 24, Rīga

Ineses Brants darbu izstāde

BJC "Laimīte" skolotājas Ineses Brants apgleznotais porcelāns izstādē FIGURA HUMANA.

Vizuālās mākslas izstāde “Cimdiņi”

Izstāde apskatāma BJC “Laimīte” pirmā stāva vestibilā līdz 11.februārim no plkst.12.00 – 20.00.

BJC ,,Laimīte” vizuālās mākslas pulciņa audzēkņi kopā ar skolotāju Vēsmu aktīvi atbalsta un darbojas labdarībā

Jau otro gadu vizuālās mākslas pulciņa audzēkņi, kopā ar savu skolotāju Vēsmu, piedalās labdarības organizācijas ,,EURIKA” organizētajā labdarības akcijā, palīdzot sarūpēt nepieciešamos līdzekļus medicīniskās aparatūras iegādei Latvijas slimnīcu bērnu nodaļām.