Rīgas atklātie ģimeņu sporta svētki „Mammu, tēti gribu sportot!”


17. maijā pavasarīgi siltā lietutiņa netraucēti sekmīgi norisinājās astotie Rīgas atklātie ģimeņu sporta svētki „Mammu, tēti gribu sportot!”


34 aktivitāšu stacijās dalībnieki varēja izmēģināt savas fiziskās spējas un dzīves prasmes dažādos inovatīvos vingrinājumos ar nestandarta inventāru, ģimenei sadarbojoties savā starpā, kritiski domājot un pārbaudot sevi iepriekš neparedzamās, reālās sadzīves darbībās. Pasākums sekmēja bērnu un vecāku fizisko aktivitāšu īstenošanu kopā, tādejādi uzlabojot arī savstarpējās attiecības ģimenē.


Vislielāko sajūsmu izraisīja aktivitātes, kurās pēc skaņas vajadzēja atpazīt visdažādākos dabas un sadzīves priekšmetus, noskaidrot dzīvnieku pēdu nospiedumus, orientēšanās pēc multfilmu varoņiem, matemātisko darbību veikšana, izmantojot arābu un romiešu ciparus, precizitātes vingrinājumi ar „ūdens pistoli” u.c.


Par sekmīgajiem un aizrautīgajiem startiem pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks saņēma hēlija balonu, uzlīmi ar pasākuma logo un saldumiņu.


Paldies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 1. un 2. kursa studentiem topošajiem sporta skolotājiem par radošām un daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm.