Kas kaitēja man dzīvot!


Nu,  kas mums nekaiš dzīvot Rīgas  pilsētā?  Nu,  kas nekaiš dzīvot Latvijas laukos, mežos?   Dzīvojam zaļi un priecājamies par saules ritumu.


 


Par  dzīves norisēm dabā pilsētā un laukos savos  stāstos, rotaļās, tautas dziesmās, paražās dalījās folkloras pulciņa “Ciguzis” dalībnieki un Ham bungu bungotāji, meža burvji  -……. ,


kas savija kopā tradicionālo ar mūsdienīgo 20.aprīļa pēcpusdienā  Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” .


 


Paldies radošās darbnīcas vadītājai Anitai Spēlmanei, vizuālā pulciņa audzēkņiem un skolotājai Aivai Sarmai,


brīvā laika istabas skolotājām Dianai Bahvalovai un Jekaterinai Koževņikovai un pasākuma vadītājai Ievai Bērziņai.