“ Rīgas toņi un pustoņi” Rīgas kārtas laureāti!


Kultūras pilī Ziemeļblāzma 20.aprīlī  plkst. 15.00  Rīgas kārtas laureāti saņems diplomus.


1.pakāpes diploms keramikas studijas audzēkņiem, par kopdarbu “Rīgas gaiļu koris”.


2.pakāpes diplomi vizuālās mākslas pulciņa audzēkņiem Aleksandram Sadovņikovam ( “Puškina liceja 2.b klase"), Poļinai Tihonovai  (“Satikšanās uz Bastejkalna tiltiņa”).


3.pakāpes diploms porcelāna apgleznošanas pulciņa audzēknei  Paulai Putinai ( “Toņi un pustoņi pašā Rīgas centrā”) un vizuālās mākslas pulciņa audzēknei Sandijai Liepiņai ( “Atpūta Mežaparka Maliņā”).  


 


Bet aizsākums bija šāds:


12.aprīlī Rīgas domē plkst. 15.30  uz I kārtas laureātu apbalvošanu pulcējās  Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Rīgas toņi un pustoņi” audzēkņi, skolotāji un vecāki.  No “Laimītes”  1. Pakāpes  diplomu saņēma keramikas studijas audzēkņu kopdarbs “Rīgas gaiļu koris” un 2.pakāpes diplomu  Paula Putina par darbu “Toņi un pustoņi pašā Rīgas centrā”,  skolotāja Inese Brants. Sandija Liepiņa par darbu “Atpūta Mežaparka maliņā” saņēma 1.pakāpes diplomu, 2.pakāpes diplomus saņēma Anastasija Bondare par darbu “Rīgas sargātāja” , Poļina Tihonova  par darbu  “Satikšanās uz Bastejkalna tiltiņa”, skolotāja Vēsma Vītola.  Atzinības rakstus saņēma vizuālās mākslas pulciņu audzēkņi: Aleksandrs Sadovņikovs, Sofija Gorbatova, Andrey  Juzich.